God’s love is selfless 
Božia láska je nezištná 
.eppli